Програма

Участниците във фестивала носят през всички фестивални дни отличителният знак на форума /силиконова гривна/, която им осигурява безплатен достъп в Ботаническа градина, ДКИ КЦ „Двореца“, Художествена галерия, Етнографска къща и Исторически музей, гр. Балчик

07.06.2023 /Сряда/ – Първи фестивален ден

  Пристигане в Балчик – Регистрация на съставите – Фестивален център – Читалище “Паисий Хилендарски-1870” 
  Настаняване в хотела след 14:00 часа;
  Свободна програма
19:00 ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА И ПЪРВИ ФЕСТИВАЛЕН ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ 

08.06.2023 /Четвъртък/ – Втори фестивален ден

  Закуска на съставите в хотелите
  Посещение на Исторически музей, Етнографска къща и Художествена галерия – в удобно за участниците време
10:30 Начало на хоровите работилници /ателиета/, по график
16:30 ВТОРИ ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ – Фестивална програма по график Туристически информационен център “Мелницата” 
  Свободна програма
18:30 ТРЕТИ ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ – Фестивална програма по график – Туристически информационен център “Мелницата” 
  Свободно време и вечеря 

09.06.2023 /Петък/ – Трети фестивален ден

  Закуска на съставите в хотелите
  Посещение на Исторически музей, Етнографска къща и Художествена галерия, в удобно за съставите време
10:30 Хорови работилници по график
  Време за обяд и свободна програма
16:30 ЧЕТВЪРТИ ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ – Туристически информационен център “Мелницата” 
18:30 ПЕТИ ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ- Туристически информационен център “Мелницата” 
  Свободно време и вечеря 

10.06.2023 /Събота/ – Четвърти фестивален ден

  Закуска на съставите в хотелите 
  Свободно време
19:00 ШЕСТИ ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ – ГАЛА КОНЦЕРТ 
20:30 Вечеря за всички участници 

11.06.2023 /Неделя/ – Пети фестивален ден

  Закуска, освобождаване на хотела до 12:00 часа, отпътуване

 

Забележка: Организаторите си запазват правото, при необходимост да нанесат промени в предварителната програма