reglament-00.jpg

Регламент

1. Участие във Фестивала могат да вземат български и чуждестранни непрофесионални академични и народни хорове, вокални групи и ансамбли от всички категории – смесени, камерни, еднородни, младежки, детски.

НАГРАДЕН ФОНД ОТ 2000 ЕВРО!

2. Във фестивала няма възрастово ограничение.

3. Изисквания за представяне на съставите:
а/ да участват в работните ателиета на фестивала;
б/ да подготвят концертна програма 15-20 минути, която да включва произведение от националността на представящия се хор и произведение от български автор;
в/ да представят 10 минути акапелна програма за съпътстващите концерти и едно произведение за гала-концерта. Произведенията, могат да съвпадат или не с представените в основната концертна /конкурсна/, програма творби;

4. Хоровете могат да изберат участие в конкурсна или само във фестивална /без конкурс/ програма. Концертните програми, на хоровете избрали да участват в конкурсна програма, ще бъдат оценявани от жури, което ще определи носителя на Голямата награда – Статуетка „Черноморски звуци“ и парична премия. При участие на повече от три хора от всяка категория /еднороден, смесен, детски/, журито ще излъчи победител във всяка една категория. Повече за наградите прочете тук.

5. Всички детски хорове се състезават помежду си за спечелване на парична премия и специалния диплом „Бъдещето на Европа“ от сдружение “Музикален свят-Балчик”.

6. Народните /фолклорните/ състави участват в самостоятелна конкурсна програма.

7. Хоровете, които желаят да вземат участие във Фестивала, попълват заявка за участие. Тя удостоверява, че кандидатите приемат условията на регламента.

8. Заявки за участие във фестивала се изпращат по електронен път. Заявка за участие

9. Към заявката трябва да бъдат приложени:

  • Кратка анотация на хора и неговия диригент;
  • Рекламна снимка на хора и самостоятелна снимка на диригента;
  • Записи с изпълнения на хора или линк към страница в интернет, където могат да бъдат чути;
  • Примерна програма и сканирани партитури /само за учасниците в конкурс/ на изпълняваните във фестивалната програма творби. /Изпратените материали не се връщат/.

10. Таксата за участие във Фестивала e 30 лв. на човек. Таксата за участие не се възстановява и се заплаща от всички участници, независимо дали те са хористи, диригенти, шофьори или придружаващи лица.

20 % по-ниска такса за участие за хоровете подали заявка и заплатили такса до 31 декември на предишната година.

Хоровете потвърждават участието си, след като внесат таксата в банковата сметка на сдружението. Цените са в лева. Хоровете превеждат сумите по банков път, като всички банкови такси са за тяхна сметка. Банкова сметка:

Банка: УниКредитБулбанк
Адрес: Балчик, Черно море 34 А
IBAN: BG77UNCR70001520093250
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Сдружение “Музикален свят-Балчик”

11. Разходите за транспорт и престой /храна + нощувки/ са за сметка на участващите колективи. Организаторите поемат разходите за вечерята в последната фестивална вечер.

12. Цената на нощувките (със закуска) е в зависимост от местоположението и категорията на хотела. При изявено желание от страна на колективите, може да бъде осигурен и обяд в рамките на фестивала. Разходите са за сметка на хоровете.

Права и задължения:

1. Организаторите притежават всички права върху изпълненията по време на Фестивала, рекламната дейност, излъчването на концертните програми чрез различни частни, национални и обществени медии, издаването на аудио, видео и други материали и тяхното тиражиране в България и чужбина без всякакви задължения към участващите състави.

2. Организаторите на Фестивала отговарят за цялостното провеждане на фестивалната и концертна програма – администриране, настаняване, реклама, средствата за награди, съпътстващи дейности и разходите по тях. Поемат и разноските за вечерята в деня на гала-концерта.

3. Хорови състави или членове на хоровете, които искат да организират настаняването си сами, заплащат 4-ри пъти по-висока такса за участие във фестивала.

Заявка за участие