Списък награди

  • Голямата награда за цялостно представяне в Международния хоров фестивал „Черноморски звуци” – Позлатена статуетка “Черноморски звуци” и парична премия
  • Дипломи и парични премии за победителите по категории
  • Диплом “Бъдещето на Европа” и парична премия за най-добре представил се детски хор. Присъжда се от Сдружение “Музикален свят-Балчик”
  • Диплом от Български хоров съюз за най-добро представяне на български хор
  • Диплом от Съюз на българските композитори за изпълнение на нова /премиерна/ българска песен
  • Диплом от Съюза на българските композитори за най-добро изпълнение на българска песен от чуждестранен хор
  • Предметна награда от НЧ “Паисий Хилендарски-1870”
  • Диплом и плакет от Съюза на българските музикални и танцови дейци за диригентско майсторство
  • Мис и Мистър Фестивал

* Награди в отделните категории се присъждат, когато има най-малко три /3/ състава от съответната категория.
* Журито има право да не присъди Голямата награда или наградите по категории.
* Ако журито присъди наградата “Победител в категория” на два хора, паричната премия се разделя между двата състава.
*Размера на паричните премии се определя от Организационния комитет на фестивала.