Visit our Youtube chanel

Visit our VK pageVisit our FB pageЕnglish version

 

Смесен хор "Черноморски звуци“ Балчик - България

Смесен хор "Sommelo" - Финландия

Народен хор на НУФИ "Филип Кутев"

Котел - България

 

Камерен хор "Sveti StefanKralj Decanski" Сърбия 

Детски хор "Rubinek“ – Чехия

Детски хор "Fantasia“ – Румъния

Дамски камерен хор "Свети Йоан Златоуст" Варна - България

Смесен хор "Тракийска лира“

Пазарджик - България

Смесен камерен хор

"Lavirint“ – Сърбия

Женски вокален ансамбъл 

"Cantilena“ – Литва

Камерна формация "Рила“

Костенец - България

Детски хор "Smilte“ – Литва

Смесен хор "Nea Raidestos”

Гърция

Смесен хор на Gimnazijsko pevačko društvo 1838 - Сърбия

Академичен народен хор при АМТИИ Пловдив - България

Народен хор "Добруджанки"

Балчик - България

 

Дамски камерен хор "Агапе"

Перник - България

 

 

ТЕЛЕФОНИ: 0579 72123  |  0885011265 |  EMAIL: festival[at]chernomorskizvutsi.com