Visit our Youtube chanel

Visit our VK pageVisit our FB pageЕnglish version

 

Голямата награда за цялостно представяне в Международния хоров фестивал „Черноморски звуци”: позлатена статуетка "Черноморски звуци" и парична премия

      ЖЕНСКИ ВОКАЛЕН АНСАМБЪЛ „КАНТИЛЕНА", УКМЕРГЕ, ЛИТВА

      ДИРИГЕНТ: ДАЙВА ПАТРИКИЕНЕ

 

Диплом  от Сдружение "Музикален свят-Балчик" за детски хор "Бъдещето на Европа"

  •   ДЕТСКИ ХОР „РУБИНЕК", ВИСОКЕ МИТО, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ

      ДИРИГЕНТ: ПАВЕЛ ЗЕРЗАН

  •   ДЕТСКИ ХОР "ФАНТАЗИЯ", ВАСЛУЙ, РУМЪНИЯ

      ДИРИГЕНТ: ВАСИЛЕ НЕГУРА

  •  ДЕТСКИ ХОР „СМИЛТЕ", КРЕТИНГА, ЛИТВА

     ДИРИГЕНТ: ЛИЛИЯ БАКШАНСКИЕНЕ

 

Диплом от Български хоров съюз за най-добро представяне на български хор

       НАРОДЕН ХОР ПРИ НУФИ „ФИЛИП КУТЕВ", КОТЕЛ, БЪЛГАРИЯ

      ДИРИГЕНТ: КАТЯ БАРУЛОВА

 

 Диплом от Съюз на българските композитори за нова българска песен

       НЕ СЕ ПРИСЪЖДА

 

Диплом от Съюза на българските композитори за най-добро изпълнение на българска песен от чуждестранен хор

      ДЕТСКИ ХОР „РУБИНЕК", ВИСОКЕ МИТО, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ

      ДИРИГЕНТ: ПАВЕЛ ЗЕРЗАН

      За изпълнението на песента "Пики, пики" от Петър Льондев

 

Хор на публиката - предметна награда от НЧ "Паисий Хилендарски-1870"

      СМЕСЕН ХОР „СОММЕЛО", ТОЙЯЛА, ФИНЛАНДИЯ

      ДИРИГЕНТ: ЮХА ХОЛМА

 

Диплом за диригентско майсторство от Съюза на българските музикални и танцови дейци

      МАРТИНА МИЛОШЕВИЧ

      Диригент на Камерен хор "Св. Стефан Крали Декански",

      Княжевац, Сърбия

 

 Мис и Мистър Фестивал

Мис - ЛАУРА МАЗОНИТЕ - Детски хор "Смилте", Литва

Мистър - НЕНАД ИЛИЧ - Камерен хор "Св. Стефан Крали Декански", Сърбия
 

 

ТЕЛЕФОНИ: 0579 72123  |  0885011265 |  EMAIL: festival[at]chernomorskizvutsi.com